Communiqués de presse

Mercator Medical podsumowuje I półrocze 2021

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanot…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku blisko 1,1 mld zł przychodów. Wartość wolnych środków finansowych wzrosła do blisko 820 mln zł.

 

 

Grupa Mercator Medical zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku ponad 1.087 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 88% względem analogicznego okresu zeszłego roku. Równie mocny wzrost dotyczył rezultatów finansowych, oczyszczonych ze zdarzeń o charakterze jednorazowym – odpisów wartości zapasów i należności, związanych z historycznie wyższymi cenami rękawic jednorazowych niż obecnie (łącznie obniżyły raportowany wynik EBITDA w I połowie 2021 roku o około 96,3 mln zł, a zysk netto o około 77,6 mln zł). Skorygowany wynik EBITDA pierwszego półrocza 2021 to ponad 516 mln zł (+91% rdr), a zysk netto 478 mln zł (+107% rdr).

- Dokonane odpisy odzwierciedlają dotychczasowe rynkowe spadki cen rękawic jednorazowych, dlatego też są pewnego rodzaju buforem dla wyników kolejnych okresów w odniesieniu do posiadanych już zapasów. Te z kolei musimy utrzymywać na poziomie zapewniającym obsługę zróżnicowanych klientów, gdyż jesteśmy liczącym się międzynarodowym dystrybutorem produktów ochrony osobistej i zamierzamy umacniać swoją pozycję w kolejnych okresach – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

- Sygnalizowany przez nas wielokrotnie trend spadających cen rękawic skłania klientów do ostrożniejszych zakupów, widzimy też rosnącą podaż od naszych konkurentów. Sytuacja ta przełożyła się na spadek wolumenów sprzedaży, choć jednocześnie należy pamiętać o efekcie bazy sprzed roku, kiedy wyprzedawaliśmy zapasy na fali dynamicznych zwyżek cen rękawic. Obecnie pozostajemy pod presją otoczenia spadających cen rynkowych, co wywiera szczególną presję na segment dystrybucyjny – dodaje CFO Grupy Mercator Medical.  

W pierwszej połowie 2021 roku, bazując na danych nieoczyszczonych o zdarzenia jednorazowe, rentowność EBITDA segmentu produkcyjnego wzrosła do 70%, podczas gdy w segmencie dystrybucyjnym spadła do -4%. Dla porównania, w pierwszej połowie zeszłego roku rentowność EBITDA kształtowała się odpowiednio dla obu segmentów działalności na poziomie 49% i 39%.

- W samym drugim kwartale segment produkcyjny utrzymał bardzo wysoką rentowność. Z kolei segment dystrybucyjny walczył o utrzymanie dodatnich marż i patrząc realnie – udało mu się to, gdyż po skorygowaniu o one-offy uzyskał dodatnią rentowność. Odpisy dotyczą bowiem potencjalnej przyszłej sprzedaży. Odpowiednie zespoły monitorują globalny rynek, w tym w kontekście kolejnych mutacji koronawirusa i jego fal w poszczególnych krajach oraz sterują tak sprzedażą, aby optymalizować biznes – mówi Michał Romański, Dyrektor Finansowy Grupy Mercator Medical.

Na koniec czerwca br. Grupa Mercator Medical posiadała 818,9 mln zł płynnych środków finansowych już po odjęciu wartości zobowiązań o charakterze finansowym (gotówka netto i jednostki FIO o bezpiecznym profilu), co jest wartością 22 razy wyższą niż rok wcześniej. Pomimo wykorzystania w sierpniu br. 312 mln zł na skup akcji własnych o charakterze dywidendowym, brak kredytów inwestycyjnych i posiadane zasoby finansowe stwarzają bardzo duże możliwości finansowania rozwoju.

- Intensywnie pracujemy nad wieloma projektami w ramach ujawnionych już obszarów strategicznych. Projekty te ze swej natury potrzebują czasu, aby mogły zostać szerzej zakomunikowane. Działamy długoterminowo i jako cała organizacja mamy duże ambicje co do miejsca Grupy Mercator Medical na biznesowej mapie świata. Poprzeczkę ustawiam sobie i swoim współpracownikom bardzo wysoko – podkreśla dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu oraz wiodący akcjonariusz Mercator Medical S.A.

Strategiczne kierunki rozwoju zdywersyfikowanego biznesu Grupy Mercator Medical to (1) wzrost mocy wytwórczych, (2) wzmocnienie marek własnych i rozwój e-commerce w ramach ogólnej ekspansji działalności dystrybucyjnej, (3) „nowy biznes” oraz (4) obszar M&A, w którym zakładane są potencjalne duże transakcje dotyczące podmiotów komplementarnych.

Oprócz działalności biznesowej Grupa Mercator Medical regularnie przekazuje środki ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,8 mln rękawic diagnostycznych, ponad 370 tys. produktów z włókniny oraz 50 tys. maseczek blisko 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom. Obecnie spółka realizuje akcję #wspieramyszpitale, w ramach której wybrane placówki medyczne z całej Polski otrzymają środki ochrony osobistej. Więcej informacji na temat pozafinansowej działalności Grupy znajduje się w skróconym raporcie niefinansowym za 2020 rok.

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.