Communiqués de presse

Mercator Medical szacuje rezultaty IV kwartału 2021 roku

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, kolej…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, kolejny kwartał odczuwała narastającą presję rynkową. W efekcie wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za okres październik-grudzień 2021 roku wskazują na istotne pogorszenie wypracowanych rezultatów finansowych.

Dane finansowe:

 

Q4 2021*

Zmiana rdr

Zmiana kdk

 

mln PLN

mln PLN

mln PLN

Przychody

278,5

-373,7

-83,2

EBITDA

5,3

-400,1

-52,7

Wynik netto

-7,7

-356,3

-47,2

Gotówka netto
i jednostki TFI**

530,7

+135,1

+53,5

  * wstępne, szacunkowe rezultaty finansowe, zgodnie z RB nr 1/2022

 ** w 2021 roku realizowana budowa zakładu produkcyjnego nr 3 (inwestycja warta łącznie około 200 mln zł), w Q3 2021 rozliczony skup akcji własnych 312 mln PLN

Grupa Mercator Medical zanotowała szacunkowo w czwartym kwartale 2021 roku 278,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, około 5,3 mln zł wyniku EBITDA i około 7,7 mln zł straty netto. Są to rezultaty istotnie niższe zarówno wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, jak również wobec poprzedniego kwartału, co wprost wynika z przy czym należy wziąć pod uwagę kontekst rynkowy.

- Obserwowane już od pierwszego kwartału 2021 roku spadki cen rękawic i wzrosty ich rynkowej dostępności trwały nadal w czwartym kwartale. Kolejne fale koronawirusa i wprowadzane w wielu krajach obostrzenia nie wpłynęły jednak pozytywnie na sytuację producentów i dystrybutorów rękawic jednorazowych. Jednocześnie druga połowa 2020 roku oznaczała rekordowo wysokie ceny rękawic, co przełożyło się na efekt bardzo wysokiej bazy porównawczej rok do roku, chociaż negatywne tendencje zaobserwowaliśmy również w ujęciu kwartał do kwartału. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku rynek rękawic znajdzie już równowagę, która pozwoli nam na ustabilizowanie i wzrost generowanych rezultatów – komentuje Michał Romański, Członek Zarządu ds.  Finansowych w Mercator Medical S.A.

Zgodnie z zaprezentowanymi wstępnymi, szacunkowymi wynikami finansowymi czwartego kwartału 2021 roku, Grupa Mercator Medical posiadała na koniec grudnia br. około 530,7 mln zł płynnych środków pieniężnych.

- Na początku sierpnia br. spółka Mercator Medical przekazała akcjonariuszom 312 mln zł w ramach rozliczenia dywidendowego skupu akcji własnych. Finalizowana jest również warta całościowo około 200 mln zł inwestycja w fabrykę nr 3 w Tajlandii, w której pierwsza linia produkcyjna jest już właściwie gotowa. Mimo to prezentujemy solidną gotówkę netto, stwarzającą dużą przestrzeń do realizacji założonych celów strategicznych – podkreśla Michał Romański, CFO Grupy Mercator Medical S.A.

Finalne wyniki finansowe za okres czwartego kwartału zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach publikacji zaudytowanego raportu rocznego za rok 2021, który jest w trakcie przygotowania.

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.